سخن روز / سال مهار تورم و رشد تولید گرامی باد.
اداره حسابرسی
اداره حسابرسی

شرح وظایف پرسنل اداره حسابرسی سازمان

فرج الله صالح پرور 
رئیس اداره حسابرسی

1. نظارت بر کار حسابرسان واحدهای تعاونی

2. نظارت بر اجرای سیستم یکپارچه مالی در شرکتها ، اتحادیه ها ، واحدهای صنفی و واحدهای اعتباری

3. نظارت بر کار ناظران مالی اتحادیه و شرکتها

4. پیگیری مصوبات جلسات کمیته کنترل و نظارت

5. پیگیری امور مربوط به انبارگردانی واحدهای تعاونی ، تهیه خلاصه حسابها، بودجه سنواتی تشکلها

6. پیگیری امور مربوط به تشکلهای زیان ده، ناکارآمد و غیر فعال

7. پیگیری اجرای آئین نامه و دستورالعملهای صادره از سوی سازمان و مصوب شده در مجامع تعاونیها

8. پیگیری انعقاد قراردادهای حسابرسی و حواله کرد وجوه مربوطه

و...


 کرم عباسی حسابرس

1) حسابرسی از واحدهای تعاونی و نظارت بر کار حسابرسان از اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی

2) نظارت بر حسن انجام به موقع بودجه پیش بینی تشکلها

3) اجرای سیستم یکپارچه مالی در شرکتها ، اتحادیه ها ، واحدهای صنفی و واحدهای اعتباری

4) پیگیری اجرای مصوبات جلسات کمیته کنترل و نظارت

5) پیگیری امور مربوط به تشکلهای زیان ده، ناکارآمد و غیر فعال

6) راهنمایی واحدهای تعاونی تحت نظارت در امور مالی و حسابداری و دادن پاسخ به مسائل مطروحه آنان در مکاتبات مالی و عنوان شده در صورتجلسات هیأت مدیره آنان

و...

تلفن به شماره 07433333708 شماره داخلی:
اداره حسابرسی22 
تاریخ به روز رسانی:
1401/06/06
تعداد بازدید:
397
Powered by DorsaPortal