سخن روز / سال مهار تورم و رشد تولید گرامی باد.
اداره امور عمومی
اداره امور عمومی

معرفی اداره امور عمومی سازمان تعاون روستایی استان کهگیلویه وبویراحمد

افزایش بهرهوری و استفاده بهینه از منابع انسانی موجود در سازمان از ضروریات حفظ حیات یک سازمان است. آنچه مارا در رسیدن به اهدافی چون ایجاد نظام اداری کارآمد، پاسخگو و مقتدر در راستای گسترش عدالت اجتماعی، خدمت رسانی، ارتقاء عزت نفس کارکنان و تقویت روحیه مشارکت جویانه به منظور ارتقاء سطح بهرهوری و تأمین ثبات و امنیت اداری و ایجاد تحول اساسی در نظام اداری یاری می‌نماید اراده جمعی و عزم عمومی توأم با برنامهریزی صحیح میباشد.
به منظور تحقق اهداف موصوف و خدمت رسانی هرچه بیشتر به ارباب رجوع و پیشبرد مراحل هدایت، حمایت و نظارت بر شبکه تعاونیهای روستایی و کشاورزی، واحدهای مختلف سازمان تعاون روستایی مستلزم پشتیبانی، برنامه ریزی و تهیه سازوکارووسایل نقلیه می‌باشند. لذا انجام این وظایف به عهده اداره امور عمومی در سازمان واگذار گردیده و این اداره با عنایت به محدود بودن منابع مادی و انسانی؛ امور مربوط به دبیرخانه، کارگزینی، کارپردازی،خدمات نقلیه، اموررفاهی و تحول اداری را به نحو شایسته به انجام می‌رساند و سهمعمدهای در موفقیت سایر ادارات سازمان در انجام وظایفشان دارد.
پرسنل اداره امور عمومی
سید جعفر مسعودی
رئیس اداره امور عمومی
شرح وظایف
1. نظارت بر امور پرسنلی و کارگزینی شامل استخدام، صدور احکام و....

2. بررسی نیازمندی های رفاهی کارکنان و ارائه پیشنهادات لازم

3. نظارت بر حسن انجام امور اداری و دبیرخانه

4. نظارت بر حسن جریان امور تدارکات و کارپردازی ، نگهبانی ، تلفنخانه و ...

5. انجام امور مربوط به کمیته های نظام پیشنهادات ، تحول اداری و...

کیامرث نیکنام کارگزین مسئول
شرح وظایف کارگزین

1. صدور به موقع احکام کارگزینی با رعایت مقررات مربوط.

2. پیگیری امور مربوط به استخدام و بکارگیری نیروی انسانی، تبدیل وضع، ارتقاء گروه، افزایش سنواتی، بازنشستگی و....

3. پیگیری امور مربوط به انتقال و ماموریت کارکنان و مشمولین وظیفه

4. پیگیری امور مربوط به بازنشستگان

5. ساماندهی پرونده های پرسنلی همکاران

6. پیگیری امور مربوط به ارزشیابی کارکنان.

7. جمع بندی گزارش ماموریت و اضافه کار پرسنل

8. ارائه گزارش کنترل حضور و غیاب و مرخصی پرسنل

9. انجام به موقع امور بیمه گر

پروین شاکری مسئول امور دفتری و دبیرخانه
شرح وظایف مسئول دبیرخانه

1. انجام امور مربوط به دبیرخانه شامل پست نامه ها و نشریات، ثبت ، کدگذاری و توزیع نامه ها و مکاتبات و...

2. حفظ و نگهداری نامه ها، اوراق و پرونده ها مطابق مقررات و اصول بایگانی

3. راکد کردن پرونده های مختومه با اجازه مقام مافوق

4. آماده کردن، بسته بندی و تهیه صورت پرونده هایی که عمر قانونی آنها تمام شده و آماده کردن برای امحاء طبق دستورالعمل مربوط

وlم

محمد حسین اصلان پور نگهبانی و سرایداری سازمان

شرح وظایف:

1. سکونت دائم در ساختمان واحد اداری.

2. انجام امور نگهبانی و باغبانی در ساختمان اداری.

3. حفظ و حراست تمام ساختمان و محوطه سازمان.

4. کنترل ورود و خروج وسائط نقلیه و حمل و نقل اموال، اثاثیه، تجهیزات و اشیاء سایر کالاها طبق دستورات داده شده

و...

ابراهیم جهاندیده مسئول کارپردازی

شرح وظایف

1. استعلام بهاء قبل از خرید اجناس و گزارش آن به مقام مافوق.

2. دریافت درخواستهای خرید که از سوی مقام مافوق ارجاع می گردد.

3. تهیه و تنظیم صورتمجلسهای مربوط به ترخیص کالا و ارائه آن به اداره متبوع.

4. انجام کلیه امور مربوط به کارپردازی واحد متبوع و راهنمایی کارکنان تحت نظارت.

5. تهیه و تدارک به موقع اقلام درخواستی و مورد نیاز سازمان و ادارات ستادی تابعه.

6. تهیه و تدارک مقدمات برگزاری جلسات، مراسم و مناسبتها.

7. پیگیری انجام خدمات عمومی ساختمان از قبیل تأمین روشنایی، سوخت، تلفن و ...

و...

تلفن  به شماره 07433333708 شماره داخلی :

رئیس اداره امور عمومی 

مسئول کارگزینی 

مسئول دبیرخانه 24


مسئول کارپردازی 


تاریخ به روز رسانی:
1401/02/19
تعداد بازدید:
392
Powered by DorsaPortal