سخن روز / سال مهار تورم و رشد تولید گرامی باد.
اداره آموزش

اداره آموزش

شرح وظایف پرسنل اداره آموزش سازمان

ابراهیم داوری مقدم 
رئیس اداره آموزش

1) آموزش و ارتقاء سطح اطلاعات عمومی و تخصصی ارکان، اعضاء و کارکنان تعاونی های تحت نظارت

2) آموزش و کمک به ارتقاء سطح اطلاعات عمومی و تخصصی کارکنان و پرسنل سازمان

3) توسعه، حمایت و ساماندهی تشکلهای تعاونی روستایی، کشاورزی و اتحادیه ها

4) ساماندهی مجامع تعاونیها و اتحادیه های روستائی ، کشاورزی ، تولید و سهامی زراعی

5) بررسی،انتخاب و مستند سازی و معرفی تعاونیهای الگو، نمونه و برتر

6) شناسایی و آسیب شناسی تعاونیهای زیانده، غیر فعال

7) ارزشیابی شرکتها و اتحادیه های تعاونی روستائی و کشاورزی و زنان

8) پیگیری وصول و حواله کرد 3 درصدهای آموزشی

9) پیگیری تشکیل جلسات شورای اداری شهرستانها و هیأت مدیره تشکلها و اجرای مصوبات مربوطه

و....

معصومه صیادی کارشناس آموزش و امور اجتماعی زنان روستایی

1. آموزش اعضا،ارکان و کارکنان تعاونیهای روستائی زنان

2. انجام امور مربوط به ساماندهی مجامع تعاونیهای زنان

3. انجام امور مربوط به آسیب شناسی، ساماندهی و کارآمد سازی تعاونیهای زنان

4. اجرای برنامه ارزشیابی تعاونیهای زنان

5. پیگیری امور مربوط به برگزاری نمایشگاهها و یا حضور شرکتهای تعاونی روستایی زنان در نمایشگاه های مختلف جهت ارائه محصولات و تولیدات زنان روستایی

6. پیگیری پروژه های اشتغالزا در تعاونیهای روستائی زنان

7. هماهنگی با ارگانها و سازمانهای مختلف آموزشی جهت ارائه آموزشهای لازم به زنان روستایی

و...

تلفن به شماره 07433333708 شماره داخلی:
رئیس اداره آموزش 17 
تاریخ به روز رسانی:
1401/02/19
تعداد بازدید:
398
Powered by DorsaPortal