سخن روز / سال مهار تورم و رشد تولید گرامی باد.
اداره بازرگانی و بازاریابی
اداره بازرگانی و بازاریابی

شرح وظایف پرسنل اداره بازرگانی و بازاریابی

مهرداد علی پور
رئیس اداره بازرگانی

1) پیگیری امور مربوط به خرید ، فروش و صادرات محصولات کشاورزی

2) نظارت بر تهیه و تدارک کالاهای اساسی و معیشتی و حرفه ای مورد نیاز اعضاء و روستائیان

3) نظارت بر عملکرد فروشگاههای مصرف و مراکز عرضه

4) نظارت بر امر تهیه، تدارک و توزیع مواد سوختی

5) پیگیری امور مربوط به عرضه محصولات کشاورزی در غرف دائم و موقت

6) پیگیری امور مربوط به برگزاری نمایشگاه های داخلی و خارجی و پیگیری حضور تعاونیها در نمایشگاه ها

7) پیگیری امور مربوط به تامین متمرکز کالای مورد نیاز فروشگاه های مصرف از طریق اتحادیه ها

8) پیگیری امور مربوط به توزیع آرد روستائی

9) پیگیری امور مربوط به ساماندهی وضعیت فروشگاه های مصرف و فروشندگان

و...

 
کارشناس بازرگانی و بازاریابی
شرح وظایف

1. انجام امور مربوط به خرید و فروش گندم و سایر محصولات کشاورزی

2. انجام امور مربوط به عرضه محصولات کشاورزی در غرف دائم و موقت

3. انجام امور مربوط به برگزاری نمایشگاه های داخلی و خارجی و پیگیری حضور تعاونیها در نمایشگاه ها

4. انجام امور مربوط به تامین متمرکز کالای مورد نیاز فروشگاه های مصرف از طریق اتحادیه ها

5. انجام امور مربوط به اجرای قراردادهای منعقده در خصوص خرید و فروش محصولات

و..

تلفن  به شماره 07433333708

شماره داخلی :

رئیس اداره بازرگانی 35

کارشناس اداره بازرگانی 35
تاریخ به روز رسانی:
1401/02/19
تعداد بازدید:
443
Powered by DorsaPortal